Khách hàng đến thăm

May 18, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng đến thăm

Vào tháng 3, một khách hàng người Ukraine mà chúng tôi gặp qua triển lãm DOMOTEX đã đến thăm công ty của chúng tôi.Trong giai đoạn này,

chúng tôi đã giới thiệu chi tiết các sản phẩm của chúng tôi với cô ấy, cô ấy cũng cho thấy những điều tuyệt vời trong thảm nhà tắm của chúng tôi.

 

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng đến thăm  0

 

tin tức mới nhất của công ty về Khách hàng đến thăm  1