DOMOTEX 2021

May 18, 2021
tin tức mới nhất của công ty về DOMOTEX 2021

Vào tháng 3 năm 2021, chúng tôi đã tham gia triển lãm ván sàn hàng đầu ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và triển lãm ván sàn lớn thứ hai trên toàn thế giới:DOMOTEX Châu Á /TRUNG QUỐC.

 

Qua triển lãm, chúng tôi được biết thêm nhiều nhà cung cấp và người mua thảm trong và ngoài nước.

 

tin tức mới nhất của công ty về DOMOTEX 2021  0tin tức mới nhất của công ty về DOMOTEX 2021  1